Header

About this song


Ako'y Isang Dukha

Performer: Emiliano Cruz and Frank Flores (and his Recording Orchestra)
Album: Ako'y Isang Dukha / Nasaan ang Ligaya
Notes: Kundiman
Request A Copy Cart