Header

About this song


Ay, Neneng

Composer: Silos, Juan Jr.
Performer: Relly Coloma (Organ)
Album: Maala-ala Mo Kaya
Maala-ala Mo Kaya's Cover
Request A Copy Cart