Header

About this song


Ang Paglalaba

Composer: Cenizal, Josefino
Performer: Relly Coloma (Organ)
Album: Balitaw ng Puso
Balitaw ng Puso's Cover
Request A Copy Cart